• Prof. Boas Erez
  Prof. Boas Erez
  Rettore 2016-2022
 • Prof. Marco Baggiolini
  Prof. Marco Baggiolini
  Presidente 1996-2006
 • Prof. Lorenzo Cantoni
  Prof. Lorenzo Cantoni
  Prorettore vicario 2022-2023
 • Prof. Piero Martinoli
  Prof. Piero Martinoli
  Presidente 2006-2016
RSS 2.0 Feed